A A A
Gazeta Podatkowa nr 87 (815) z dnia 31.10.2011, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Zwrot dopłat

Wspólnicy spółki z o.o. domagają się zwrotu wniesionych w roku ubiegłym dopłat. Jakie są warunki ich zwrotu?

Zasady zwrotu dopłat mogą być określone w umowie spółki. Jeżeli nie reguluje ona tych kwestii, to stosuje się przepisy art. 179 K.s.h. Zgodnie z nimi dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Przekazanie dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Ponadto oddanych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60