A A A
Gazeta Podatkowa nr 44 (772) z dnia 2.06.2011, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Zmiana danych w ZUS

Pracownik zmienił adres zameldowania. Czy aby poinformować o tym fakcie ZUS, powinnam najpierw wyrejestrować go z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, a następnie ponownie zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z nowym adresem zameldowania?

NIE. Poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane płatnik składek zawiadamia ZUS tylko w przypadkach dotyczących zmiany tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Natomiast o zmianie adresu zameldowania pracownika, pracodawca informuje ZUS poprzez złożenie formularza ZUS ZUA. Składa go w trybie zmiany. W tym celu w bloku I. - "Dane organizacyjne" w polu 02. tego formularza wpisuje cyfrę 1 (zgłoszenie zmiany). Pozostałe bloki wypełnia na zasadach ogólnych.

O wszelkich zmianach, w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, płatnik składek zobowiązany jest powiadomić ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60