A A A
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Aneta Dąbrowska

Zmiana adresu w ZUS

Pracownica zmieniła adres zamieszkania. Na jakim formularzu: ZUS ZUA czy ZUS ZIUA (w trybie zmiany czy korekty) o fakcie tym mam poinformować ZUS?

O zmianie adresu zamieszkania pracownicy należy poinformować ZUS na formularzu ZUS ZUA, składając go w trybie zmiany.

W formularzu tym w bloku I. "Dane organizacyjne" w polu 02. "Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej" należy wpisać liczbę 1. Informuje ona o zgłoszeniu zmiany danych ubezpieczonego. Natomiast pozostałe bloki i pola tego dokumentu wypełnia się na ogólnych zasadach z prawidłowymi danymi.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w druku zgłoszenia do ubezpieczeń (w tym zmiany adresu zamieszkania) płatnik składek ma obowiązek zawiadomić ZUS. Na dokonanie tej czynności ma 7 dni od dnia zaistnienia zmian. Wynika to z art. 36 ust. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60