A A A
Gazeta Podatkowa nr 51 (570) z dnia 25.06.2009, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Andrzej Janowski

Zapłata za fakturę - gotówką czy przelewem?

Kontrahent wystawił nam fakturę na 200 tys. zł. Czy możemy zapłacić gotówką, czy tylko przelewem? Co będzie w sytuacji podzielenia tej faktury na cztery, po 50.000 zł każda?

Całą fakturę należy rozliczyć za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Podzielenie płatności na kilka mniejszych nic w tej kwestii nie zmieni.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednic­twem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Limit ustala się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Na równi z rachunkiem bankowym traktuje się rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

W przepisie mowa jest o "jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności", więc dzielenie zapłaty wynikającej z transakcji na kilka faktur nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wprawdzie za naruszenie wskazanego obowiązku nie przewidziano sankcji karnych, nie należy go jednak lekceważyć. Szczególną ostrożność w tym zakresie trzeba zachować przy wydawaniu środków unijnych. Płatności gotówkowe zrealizowane z naruszeniem omawianego obowiązku mogą zostać uznane za naruszenie prawa skutkujące koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji. Na problemy mogą się też narazić przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną czy wymagającą zezwolenia.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60