Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij

A A A
Gazeta Podatkowa nr 13 (741) z dnia 14.02.2011, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Beata Siwkowska

Wynagrodzenie płatnika

Terminowo reguluję zaliczki na podatek od przychodów pracowników. Czy należne mi z tego tytułu wynagrodzenie jest moim przychodem?

Wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stanowią przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy o pdof). Przy czym, aby przychód ten powstał, płatnik musi skorzystać z prawa do wynagrodzenia za terminowe płatności podatków. Zatem jeżeli płatnik kwotę należnego z tego tytułu wynagrodzenia potrąci z kwoty pobranych podatków, wówczas kwota tego wynagrodzenia będzie jego przychodem.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60