Uwaga: Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć zawiadomienie o wyborze zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A. Do 2 lutego 2015 r. podlegają złożeniu (elektronicznie lub pisemnie) deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za 2014 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R, PIT-40 za 2014 r. w formie papierowej trzeba złożyć do 2 lutego 2015 r. Do 2 lutego należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych (zobacz)
Zamknij

A A A
Gazeta Podatkowa nr 13 (741) z dnia 14.02.2011, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Beata Siwkowska

Wynagrodzenie płatnika

Terminowo reguluję zaliczki na podatek od przychodów pracowników. Czy należne mi z tego tytułu wynagrodzenie jest moim przychodem?

Wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stanowią przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy o pdof). Przy czym, aby przychód ten powstał, płatnik musi skorzystać z prawa do wynagrodzenia za terminowe płatności podatków. Zatem jeżeli płatnik kwotę należnego z tego tytułu wynagrodzenia potrąci z kwoty pobranych podatków, wówczas kwota tego wynagrodzenia będzie jego przychodem.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60