A A A
Gazeta Podatkowa nr 53 (259) z dnia 3.07.2006, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Wojciech Szczepanowski

Upadłość a podatek od nieruchomości

Nasze przedsiębiorstwo jest w upadłości. Zarządza nim syndyk. Posiadamy grunty i budynki, które syndyk stopniowo sprzedaje. Kto i w jakiej wysokości ma płacić podatek od nieruchomości - firma czy syndyk?

Podatnikiem podatku od nieruchomości są ich właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntu oraz posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Mowa o tym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.).

Syndyk obejmując majątek upadłego we władanie staje się dzierżycielem, gdyż faktycznie włada majątkiem za przedsiębiorcę. Niekiedy syndyk działa również w interesie własnym i wtedy można mu przypisać status posiadacza zależnego. Nigdy jednak nie włada majątkiem upadłego jak właściciel (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2004 r., sygn. akt FSK 90/04). Skoro ani dzierżyciel, ani posiadacz zależny nieruchomości będących prywatną własnością przedsiębiorcy nie są wymienieni jako podatnicy podatku od nieruchomości, obowiązek podatkowy - po ogłoszeniu upadłości - spoczywa nadal na upadłym.

Są dwa sposoby prowadzenia postępowania upadłościowego - upadłość z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika (art. 14 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.).

Przy upadłości z możliwością zawarcia układu, postępowanie upadłościowe służy kontynuacji działalności gospodarczej dłużnika. Upadły nie traci więc statusu przedsiębiorcy i tym samym, będąc posiadaczem budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, powinien płacić podatek od nieruchomości według stawek maksymalnych oraz podatek od budowli, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane w bieżącej działalności gospodarczej.

Likwidacja majątku upadłego następuje przez spieniężenie masy upadłości. Wierzyciele są tu zaspakajani nie z dochodów, które przynosi przedsiębiorstwo, lecz z pieniędzy uzyskanych ze zbywania majątku upadłego. Z chwilą, gdy jedynym źródłem zaspakajania wierzycieli stają się środki ze sprzedaży majątku upadłego, traci on faktycznie status przedsiębiorcy. Ustała bowiem jego zarobkowa działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.). Nie ma działalności gospodarczej - nie ma przedsiębiorcy, chociaż formalnie rzecz biorąc może on jeszcze przez jakiś czas figurować w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS.

Skoro w momencie zaprzestania działalności gospodarczej upadły przestaje być przedsiębiorcą, jego grunty i budynki należałoby odtąd opodatkować stawką stosowaną wobec "pozostałych" przedmiotów opodatkowania, a budowle zwolnić od podatku. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo pytającego zaprzestało działalności gospodarczej nie ma powodu, aby nadal płacił on podatek od nieruchomości według stawek najwyższych.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60