A A A
Gazeta Podatkowa nr 73 (383) z dnia 10.09.2007, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Marcin Mendel

Ujawnienie prawa własności

Otrzymałem z urzędu miasta decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności. Miesiąc później przysłano mi z sądu wezwanie do ujawnienia prawa własności pod rygorem wymierzenia grzywny. Z uwagi na pobyt w szpitalu zupełnie zapomniałem o tym piśmie. Niedawno otrzymałem z sądu postanowienie o ukaraniu grzywną w kwocie 5.000 zł. Co powinienem zrobić, aby uniknąć zapłacenia tej kary?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.) nakładają na każdego nowego właściciela nieruchomości obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie jego prawa. Każda księga wieczysta powinna odzwierciedlać aktualny stan prawny nieruchomości. Ma to istotne znaczenie chociażby dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, ponieważ skutkiem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest domniemanie, iż prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności nakłada art. 35 ust. 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Dla tych właścicieli, którzy zaniedbają swojego obowiązku, ustawodawca przewidział odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli osoba trzecia dozna szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

Organ, który wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zawiadamia o tym właściwy sąd. Jeśli w tym samym czasie do sądu nie wpłynie wniosek właściciela o ujawnienie przekształcenia, wówczas w księdze wieczystej dokonuje się wpisu ostrzeżenia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Do właściciela nieruchomości kierowane jest wówczas wezwanie do złożenia wniosku o ujawnienie jego prawa pod rygorem wymierzenia grzywny od 500 zł do 10.000 zł. W wezwaniu takim sąd określa termin, w jakim taki wniosek powinien zostać złożony. Skoro Czytelnik nie odpowiedział na wezwanie sądu, a w szczególności nie usprawiedliwił swojej opieszałości, to sąd wymierzył mu grzywnę mieszczącą się w granicach wyznaczonych przez cytowany wyżej przepis.

Na postanowienie o ukaraniu grzywną Czytelnikowi przysługuje zażalenie. Jeśli sąd wyższej instancji nie uwzględni zażalenia, wówczas może on, oczywiście po dopełnieniu obowiązku złożenia wniosku o wpis prawa własności, zwrócić się do sądu o umorzenie grzywny w całości lub części.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

     
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60