A A A
Gazeta Podatkowa nr 41 (873) z dnia 21.05.2012, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Składka zdrowotna

W połowie maja 2012 r. rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Czy składkę zdrowotną za maj mam zapłacić w kwocie zmniejszonej proporcjonalnie o dni, w których jej nie wykonywałam?

NIE. Pomimo że Czytelniczka będzie prowadziła działalność gospodarczą tylko przez część maja br., składkę na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc musi zapłacić w pełnej wysokości obowiązującej za cały miesiąc. Składka na to ubezpieczenie jest bowiem miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Nie ulega ona proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku gdy przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały miesiąc.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60