A A A
Gazeta Podatkowa nr 25 (544) z dnia 26.03.2009, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Dawid Szwarc

Sadzenie drzew i krzewów na granicy nieruchomości

Mój sąsiad sadzi drzewa i krzewy na granicy działki. W zasadzie zachowuje jedynie kilkucentymetrową odległość od granicy. Drzewa te, gdy tylko podrosną, będą wchodzić na mój grunt. W jakiej odległości od granicy działki mogą być sadzone drzewa i krzewy?

Niestety, nie można udzielić prostej odpowiedzi na pytanie Czytelnika. Wynika to z faktu, że żadne przepisy nie rozstrzygają wprost w jakiej odległości od granicy z działką sąsiada można sadzić drzewa i krzewy. Nie oznacza to jednak, że postępowanie właściciela nieruchomości może być dowolne. Wręcz przeciwnie. Musi on przestrzegać przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), które regulują problematykę prawa własności. Prawo własności rozciąga się - w określonych granicach - także w przestrzeni nad i pod gruntem. A to oznacza, że sadzenie drzew i krzewów w taki sposób, że wchodzą one „w światło” sąsiedniej nieruchomości stanowi naruszenie własności sąsiada. Nie dotyczy to oczywiście przypadków, gdy sąsiedzi uzgodnili taki właśnie sposób zagospodarowania granicy działek.

Drzewa i krzewy mogą więc znajdować się przy ogrodzeniu, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z czasem rozrosną się i mogą zakłócić korzystanie z cudzej nieruchomości, spowodować uszkodzenie ogrodzenia, uniemożliwić jego konserwację, czy nawet - gdy są sadzone przy budynku - uszkodzić elewację. Gdyby w wyniku niewłaściwie zasadzonego drzewa czy krzewu doszło do powstania szkody, właściciel nieruchomości, na której zasadzono drzewo lub krzew, zobowiązany będzie do jej naprawienia. Co więcej, sąsiadowi przysługuje szereg dodatkowych uprawnień. Może on mianowicie obciąć i zachować dla siebie korzenie drzew i krzewów przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu, jednakże w tym wypadku właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. W skrajnych przypadkach, gdy drzewa są zasadzone w taki sposób i w takim zagęszczeniu, że w znaczący sposób ograniczają dotarcie światła do sąsiedniej działki, może się zdarzyć, że sąsiad będzie żądał przerzedzenia tych drzew z uwagi na tzw. immisje pośrednie. Immisje te ograniczają pośrednio normalne korzystanie z nieruchomości i jeśli dochodzi do przekroczenia tzw. przeciętnej miary, zagrożony takim działaniem sąsiad może podjąć określone działania celem ochrony swoich praw. Przeciętna miara to pojęcie niezdefiniowane. W uproszczeniu jest to norma określonego postępowania występująca w określonym czasie, na określonym terenie. Jeśli coś przekracza „przeciętną miarę” oznacza to, że wykracza poza tę właśnie normę. Jeśli więc na danym terenie praktykuje się wysokość drzew na granicy działki nie większą niż 5 metrów i taka praktyka jest powszechnie stosowana i akceptowana, można przyjąć, że w sprawie wysokości drzew właśnie te 5 m stanowić będzie przeciętną miarę.

I jeszcze jedna uwaga końcowa. Posadzić drzewo można zawsze. Jednak jego wycinka w późniejszym czasie może nie być wcale taka prosta. Przepisy, co do zasady, pozwalają na wycięcie drzew o wieku powyżej 5 lat dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Usunięcie drzew wbrew tym wymogom skutkować będzie nałożeniem na właściciela surowej kary. Dlatego przy sadzeniu drzew i krzewów należy zachować odległość od granicy nieruchomości odpowiednią dla gatunku i wielkości drzewa.

Pozostałe artykuły w dziale „Z listów od Czytelników”

Doliczanie okresów zasiedzenia nieruchomości

Jakie nazwisko dla dziecka?

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60