A A A
Gazeta Podatkowa nr 58 (577) z dnia 20.07.2009, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Rozszerzenie przedmiotu działalności spółki z o.o.

Wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki z o.o. i rozszerzenia przedmiotu działalności. Zamierzamy teraz zarejestrować zmiany w KRS. Od kiedy zmiany będą skuteczne? Czy do wniosku o wpis zmiany należy dołączyć stosowne zgłoszenia do urzędu statystycznego i skarbowego?

Zmiana umowy spółki z o.o. stanie się skuteczna dopiero z chwilą wpisu w KRS (art. 255 § 1 K.s.h.).

Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do KRS. Jest na to sześć miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe jej zarejestrowanie i wprowadzenie w życie. Wniosek należy sporządzić na formularzu KRS-Z3 oraz KRS-ZM. W KRS-ZM należy posłużyć się kodami PKD, natomiast opis słowny, jaki trzeba wpisać, musi być zgodny z tym, który będzie zawarty w umowie spółki. Sąd rejestrowy zbada merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zawartego w umowie spółki (uchwale w sprawie jej zmiany) z tym zgłoszonym we wniosku o wpis. Opis słowny przedmiotu działalności wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w PKD.

Do druków załącza się wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników, w którym umieszczona jest uchwała w sprawie zmiany umowy spółki, jej tekst jednolity uwzględniający wprowadzone modyfikacje oraz dowód wpłaty na kwotę 650 zł.

Od 31 marca br. spółki zgłaszające zmiany do sądu rejestrowego obowiązane są, wraz z wnioskiem o wpis do KRS, złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Stanowi tak art. 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.). Jednak, w sytuacji gdy wniosek dotyczy jedynie zmian danych objętych wpisem do KRS nie ma potrzeby składać druków do pozostałych urzędów.

GUS na swojej stronie internetowej (www.stat.gov.pl) wyjaśnił, że w razie gdy rozszerzenie działalności spółki nastąpiło bez zmiany głównej działalności, spółka nie ma obowiązku składania wniosku RG-1. Jeżeli jednak chce zgłosić ten fakt, konieczne jest wypełnienie druku RG-1 i złożenie w KRS ("jedno okienko") razem ze zgłoszeniem rozszerzenia działalności.

Analogicznie gdy modyfikacja przedmiotu działalności nie stanowi zmiany rodzaju przeważającej działalności (poz. 39 w NIP-2), wówczas spółka nie ma obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego NIP‑2.

Gdy do wniosku o zmianę danych w KRS w związku z rozszerzeniem działalności wnioskodawca nie dołącza do druków RG-1 i NIP-2, może wówczas załączyć pisemną informację na temat przyczyn nie złożenia RG-1 i NIP-2.

W terminie dwóch tygodni od zarejestrowania zmiany w KRS zarząd powinien złożyć w urzędzie skarbowym poświadczoną przez siebie kserokopię wyżej wspomnianego wypisu z aktu notarialnego (art. 171 i art. 256 § 3 K.s.h.).

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60