A A A
Gazeta Podatkowa nr 92 (298) z dnia 16.11.2006, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Marcin Mendel

Rozłożenie zaległego abonamentu rtv na raty

Posiadam zarejestrowany telewizor, za który przestałem opłacać abonament rtv. Od tego czasu minął już prawie rok. Nie stać mnie na jednorazowe opłacenie powstałych zaległości. Czy mógłbym ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty, a nawet o jego umorzenie?

Tak, istnieje możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych - Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.). Za zaległości takie uznaje się zadłużenia z tytułu opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika rtv oraz odsetek za zwłokę w ich uiszczeniu. Umorzenie lub rozłożenie na raty może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv abonent-dłużnik składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Należy pamiętać, że wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv rozpatrywane są zgodnie z wystąpieniem dłużnika. W przypadku gdy dłużnik wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, nie można mu jej zakwalifikować do umorzenia.

Umorzenie lub rozłożenie na raty mogą uzyskać przede wszystkim abonenci zwolnieni od opłat abonamentowych rtv na podstawie przepisów ustawy, w stosunku do których zostanie stwierdzone, że zaistniały uzasadnione przyczyny uniemożliwiające dopełnienie we właściwym czasie wymaganych formalności w urzędzie pocztowym. Ponadto korzystną decyzję mogą uzyskać abonenci, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza określonego kryterium dochodowego. W gospodarstwie wieloosobowym jest to 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2006 r. - 539,46 zł brutto). W gospodarstwie jednoosobowym 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2006 r. - 719,28 zł brutto). O umorzenie lub rozłożenie na raty mogą ubiegać się też abonenci, których zadłużenie jest skutkiem przypadków losowych (śmierć członka rodziny, ciężka choroba itp.).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umarza lub rozkłada na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv w drodze uchwały. Przepisy nie przewidują środków odwoławczych od podjętych uchwał. Dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv abonent składa w placówce Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60