A A A
Gazeta Podatkowa nr 31 (341) z dnia 16.04.2007, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Marcin Mendel

Obowiązek ujawnienia prawa własności nieruchomości

Kilka miesięcy temu uzyskałem decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Nie składałem jeszcze żadnego wniosku do sądu o ujawnienie tej zmiany, ponieważ nie miałem na to czasu. Tymczasem dostałem z wydziału ksiąg wieczystych wezwanie do ujawnienia prawa własności pod rygorem wymierzenia grzywny do 10 tys. złotych. Czy sąd faktycznie może mi wymierzyć tak wysoką grzywnę?

Tak. Przepisy przewidują taką formę przymuszenia właściciela do złożenia wniosku o ujawnienia swojego prawa. Księgi wieczyste prowadzi się dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Mają one zapewniać bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami i z tego powodu zasadne jest, aby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.). Dodatkowo przewidziana jest sankcja, zgodnie z którą, jeżeli osoba trzecia dozna szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania ww. obowiązku, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest doręczana sądowi prowadzącemu księgę wieczystą dla danej nieruchomości z urzędu przez organ, który ją wydał. Jeśli do sądu w tym samym czasie nie wpłynie wniosek właściciela o ujawnienie przekształcenia, wówczas w księdze wieczystej wpisywane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Jednocześnie do właściciela nieruchomości kierowane jest wezwanie do złożenia wniosku o ujawnienie jego prawa pod rygorem grzywny w rozmiarze od 500 zł do 10.000 zł. W wezwaniu takim sąd określa termin, w jakim taki wniosek powinien zostać złożony. Jeśli właściciel nadal zwleka ze złożeniem wniosku, wówczas sąd wydaje postanowienie o wymierzeniu grzywny. Wysokość takiej grzywny zależy od uznania sądu, musi ona jednak mieścić się w wyżej określonych granicach. Na postanowienie o ukaraniu grzywną przysługuje zażalenie. Jeśli zażalenie nie zostanie uwzględnione, właściciel nieruchomości po złożeniu wniosku o wpis prawa własności może zwrócić się do sądu o umorzenie grzywny w całości lub części. Dotyczy to oczywiście grzywny do tej pory nieziszczonej.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60