A A A
Gazeta Podatkowa nr 81 (391) z dnia 8.10.2007, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Beata Siwkowska

Młodociany pracownik a PIT-11

Czy zatrudniając młodocianych uczniów należy składać do urzędu skarbowego PIT-11?

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zatrudnianie młodocianych (tj. osób, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat). Zatrudnia się ich m.in. w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Pracownikom młodocianym w okresie nauki zawodu oraz odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie, które dla celów podatku dochodowego jest przychodem ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof. Oznacza to, że zaliczkę na podatek pobiera się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz o składki potrącone w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Obliczoną zaliczkę pracodawca zmniejsza w pierwszej kolejności o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (jeżeli młodociany złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2). Następnie ulega ona zmniejszeniu o pobraną w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwzględnienie powołanych regulacji do wynagrodzeń pracowników młodocianych, które w okresie od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynoszą:

1) dla odbywających naukę zawodu:

  • 105,77 zł - w pierwszym roku nauki,
    
  • 132,22 zł - w drugim roku nauki,
    
  • 158,66 zł - w trzecim roku nauki,

2) dla odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 105,77 zł

skutkuje, że obliczona przez zakład pracy zaliczka wynosi 0 zł. Nie stanowi to jednak okoliczności wyłączającej obowiązek wystawienia młodocianemu informacji PIT-11.

W myśl art. 39 ustawy o pdof do sporządzenia PIT-11 obowiązane są m.in. zakłady pracy dla osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy.

Z powołanego przepisu wynika, że przesłanką wystawienia PIT-11 dla danego pracownika jest uzyskanie przez niego przychodu. Jeżeli u młodocianego powstał przychód ze stosunku pracy, pracodawca obowiązany jest do wystawienia PIT-11. Nie ma natomiast znaczenia, że zaliczka od tego dochodu wyniosła 0 zł.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

     
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60