A A A
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Renata Ficner

Mandat karny skarbowy

Za niewystawienie paragonu fiskalnego przedsiębiorca - osoba fizyczna zapłacił mandat karny nałożony przez urząd skarbowy. Czy może go zaliczyć do kosztów podatkowych?

NIE. Kosztami uzyskania przychodów są tylko takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o pdof (art. 22 ust. 1 tej ustawy). W art. 23 ust. 1 pkt 15 jako niestanowiące kosztów podatkowych wymienione zostały grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar.

Mandat karny, o którym wspomina Czytelnik, jest grzywną nałożoną przez urząd skarbowy w sprawie o wykroczenie skarbowe. Zatem wydatek ten nie może być zaliczony do kosztów podatkowych.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60