A A A
Gazeta Podatkowa nr 41 (665) z dnia 24.05.2010, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Aneta Dudek

KRUS i umowa o dzieło

Chcemy zatrudnić na podstawie umowy o dzieło osobę ubezpieczoną w KRUS. Jakie składki będziemy za nią opłacać?

Zawarcie umowy o dzieło z osobą objętą ubezpieczeniem rolniczym w KRUS nie stanowi dla jej wykonawcy obowiązku żadnych ubezpieczeń w ZUS. W katalogu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie wymienia się wykonywania samodzielnej umowy o dzieło. W konsekwencji oznacza to, że od wynagrodzenia wypłaconego takiej osobie za wykonanie dzieła nie oblicza się i nie opłaca składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60