A A A
Gazeta Podatkowa nr 39 (767) z dnia 16.05.2011, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Dorota Wyderska

Kod zawodu

Zatrudniliśmy pracownika, który ma zajmować się przygotowaniem powierzchni aluminiowych do malowania proszkowego. Czy powinnam wpisać kod wykonywanego zawodu w zgłoszeniu do ubezpieczeń tej osoby, przekazywanym do ZUS?

Kod wykonywanego zawodu wpisuje się w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA, w bloku X, w polu 01. Pole to wypełnia się tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a więc łącznie z polami 02, 03. Jak wynika jednak z poradnika ZUS określającego zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, pole dotyczące kodu wykonywanego zawodu wypełnia się tylko w celu zgłoszenia danych (lub ich korekty) dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2009 r. Wówczas w polu tym wpisuje się właściwy kod wykonywanego zawodu, podany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dane za okres późniejszy wykazywane są w formularzu ZUS ZSWA.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60