A A A
Gazeta Podatkowa nr 61 (267) z dnia 31.07.2006, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Dorota Przybyszewska

Ewidencja korekty podatku dochodowego za 2005 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2005 r. musieliśmy złożyć korektę zeznania podatkowego za ten rok. Korekta zeznania jest spowodowana niewyłączeniem dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób zaksięgować korektę zeznania podatkowego za 2005 r.?

Sposób dokonania korekty błędu dotyczącego 2005 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2005 sprowadza się do określenia stopnia istotności tego błędu. Korekta błędu zostanie dokonana w księgach roku 2006.

Jeżeli w ocenie jednostki błąd spowodowany obliczeniem podatku dochodowego za 2005 r. w niewłaściwej wysokości jest błędem podstawowym, kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych" (zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Przy czym za błąd podstawowy uznać należy taki błąd, w następstwie którego nie można twierdzić, że sprawozdanie finansowe za 2005 rok rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Skutki korekty błędu podstawowego jednostka ujmie na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". W przypadku ustalenia zaległości w podatku dochodowym korekty należy dokonać zapisem:

 1. Kwota podatku do zapłaty wraz z odsetkami:
   
  • Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędu podstawowego popełnionego w 2005 r.),
    
  • Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Podatek dochodowy za 2005 r.).

Jednostka może również uznać, że błąd polegający na niewłaściwym wykazaniu podatku dochodowego za 2005 r. nie kwalifikuje się jako błąd podstawowy. Wtedy w przypadku ustalenia zaległości w podatku dochodowym korekta wiąże się z dokonaniem następujących księgowań:

 1. Kwota podatku do zapłaty:
   
  • Wn konto 87 "Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego",
    
  • Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Podatek dochodowy za 2005 r.).
    
 2. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego:
   
  • Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
    
  • Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Podatek dochodowy za 2005 r.).
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60