Uwaga: Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć zawiadomienie o wyborze zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A. Do 2 lutego 2015 r. podlegają złożeniu (elektronicznie lub pisemnie) deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za 2014 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R, PIT-40 za 2014 r. w formie papierowej trzeba złożyć do 2 lutego 2015 r. Do 2 lutego należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych (zobacz)
Zamknij
Aktualnie jesteś:» Pytanie - odpowiedź

A A A
Gazeta Podatkowa nr 8 (527) z dnia 26.01.2009, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Rezygnacja z OFE

Zamierzam wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę. Ponieważ jestem członkiem ofe, muszę złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na moim rachunku na dochody budżetu państwa. Gdzie i jakie druki powinnam w tym celu złożyć?

Zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa nie wymaga wypełniania jakichś szczególnych formularzy. Nie trzeba również, w celu rozwiązania umowy, kontaktować się z ofe.

Dokonuje się tego bowiem za pośrednictwem organu rentowego, a wystarczającym jest wypełnienie odpowiedniego punktu, zawartego we wniosku o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, dostępny w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, a także na stronie internetowej tej instytucji: www.zus.pl).

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: (095) 720 85 60


 
  Szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Postępowanie przed fiskusem
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Umowy cywilnoprawne
Obrót gospodarczy
Z listów od Czytelników
Prawo Unii Europejskiej
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60