Aktualnie jesteś:» Pytanie - odpowiedź

Wkrótce dodatki:


Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 91 (401) z dnia 12.11.2007, strona 17
dział: Z listów od Czytelników
Autor: Dorota Przybyszewska

Jak zaksięgować zakup mebli biurowych?

Kupiliśmy meble biurowe jako wyposażenie biur naszej firmy. Jak powinniśmy ująć je w księgach rachunkowych?

Z pytania można wywnioskować, że chodzi o meble wolnostojące. Meble takie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych, jeżeli spełniają definicję środków trwałych określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

W przypadku gdy meble tworzą jeden połączony zestaw, a wartość pojedynczych elementów tego zestawu nie jest określona w dokumencie zakupu, cały zestaw może stanowić jeden środek trwały. Jeśli natomiast w dokumencie zakupu zostały określone poszczególne elementy mebli - do środków trwałych trzeba wprowadzić pojedyncze meble.

Meble uznane przez jednostkę za środki trwałe powinny zostać wprowadzone do ewidencji bilansowej i podlegać amortyzacji. Ustawa o rachunkowości dopuszcza dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w sposób uproszczony poprzez zbiorcze odpisy amortyzacyjne dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowy odpis amortyzacyjny (art. 32 ust. 6 wymienionej ustawy). W księgach rachunkowych nabycie, przekazanie do używania oraz amortyzacja środków trwałych może przebiegać zapisami:

 1. Faktura VAT - zakup środka trwałego:
 2. a) wartość netto

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

  b) VAT naliczony do rozliczenia

  • Wn konto 22 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

  c) wartość brutto

  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne kontrahenta).
    
 3. OT - przyjęcie środka trwałego do używania:
   
  • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
    
  •  Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
    
 4. PK - odpis amortyzacyjny naliczany od wartości początkowej (miesięczny lub jednorazowy):
   
  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,
    
  • Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Ponieważ wartość początkowa pojedynczych mebli może być niska - jednostka może zastosować uproszczenie. Jest to możliwe, jeżeli w dokumentacji zasad (polityki) jednostki zapisano, że o zaliczeniu danego składnika majątku do środków trwałych decyduje wartość początkowa przekraczająca ustaloną kwotę (np. 3.500 zł). Wówczas meble o wartości początkowej niższej od tej kwoty można ująć bezpośrednio w kosztach. Ewidencja księgowa w takim przypadku może przebiegać zapisami:

Faktura VAT dokumentująca zakup niskocennego składnika majątku:

a) wartość netto

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

b) VAT naliczony do rozliczenia

  • Wn konto 22 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,

c) wartość brutto

  • Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne kontrahenta),

d) zarachowanie wartości składnika w ciężar kosztów

  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Zużycie materiałów) lub konto zespołu 5,
    
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Zaleca się dla celów kontrolnych prowadzenie pozabilansowej ilościowej ewidencji składników majątku odpisywanych w koszty, według miejsc ich używania i osób odpowiedzialnych za ich stan.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60