« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Honorata Urbaniak

Gdy ZUS odmówi renty

Odmówiono mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do jakiego sądu składa się odwołanie od takiej decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji dotyczącej odmowy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem jednostki, która decyzję wydała lub ustnie do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od otrzymania odpisu decyzji spornej, do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej odwołanie. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie spornej decyzji, zwięzłe uzasadnienie zarzutów, wniosków oraz podpis ubezpieczonego lub pełnomocnika.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60


 
  Szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Postępowanie przed fiskusem
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Umowy cywilnoprawne
Obrót gospodarczy
Z listów od Czytelników
Prawo Unii Europejskiej
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60