« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Renta rodzinna dla 19-latka

Mój brat, uprawniony do świadczenia przedemerytalnego, zmarł na początku marca br. Czy jego 19-letni syn, uczący się w technikum, będzie mógł korzystać z renty rodzinnej po ojcu?

TAK. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

W dniu zgonu ojciec 19-latka pobierał świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co uprawnia jego syna do skorzystania z renty rodzinnej. W tym celu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do ZUS.

Renta rodzinna będzie mu przysługiwała do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, chyba że 25. urodziny przypadną w trakcie ostatniego roku studiów, co spowoduje przedłużenie prawa do świadczenia do zakończenia tego roku studiów.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60


 
  Szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Postępowanie przed fiskusem
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Umowy cywilnoprawne
Obrót gospodarczy
Z listów od Czytelników
Prawo Unii Europejskiej
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
PCC
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60