A A A
Gazeta Podatkowa nr 29 (339) z dnia 10.04.2007, strona 17
Dział: Z listów od Czytelników
Autor: Aneta Dudek

Dodatkowe zatrudnienie w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym

Od 1 grudnia 2006 r. przebywam na urlopie wychowawczym. Natomiast od 12 kwietnia 2007 r. mam zamiar podjąć dodatkowe zatrudnienie w innej firmie na podstawie umowy zlecenia. Czy o fakcie tym powinnam poinformować mojego pracodawcę, u którego obecnie przebywam na urlopie wychowawczym?

Tak. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zobowiązana jest poinformować pracodawcę o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. Obowiązek taki powstałby dla niej również wtedy, gdyby zostało jej ustalone prawo do emerytury lub renty. Taki zapis zawarty jest w art. 36 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym obowiązkowe z tego tytułu są:

  • ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jeśli nie posiada innych tytułów rodzących obowiązek tych ubezpieczeń, a także nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty) oraz
     
  • ubezpieczenie zdrowotne (jeśli nie jest objęta obowiązkiem tego ubezpieczenia z innego tytułu).

Jeżeli osoba, o której mowa w pytaniu, w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym podejmie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, wówczas umowa ta staje się dla niej innym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W konsekwencji oznacza to, że od 12 kwietnia 2007 r. nie będzie ona podlegała ww. ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, lecz z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. W takiej też sytuacji pracodawca od dnia rozpoczęcia wykonywania przez nią umowy zlecenia nie będzie naliczał za nią składek ubezpieczeniowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Dlatego też ważnym jest fakt, aby o podjęciu dodatkowego zatrudnienia (tutaj: na podstawie umowy zlecenia) Czytelniczka poinformowała swojego pracodawcę. W tym celu powinna przedłożyć pracodawcy stosowne oświadczenie.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. „Biznes na wychowawczym” opublikowanym w nr 26 Gazety.


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60