Uwaga: Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć zawiadomienie o wyborze zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek (zobacz)Do 2 lutego 2015 r. należy złożyć PIT-28 i PIT-16A. Do 2 lutego 2015 r. podlegają złożeniu (elektronicznie lub pisemnie) deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za 2014 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R, PIT-40 za 2014 r. w formie papierowej trzeba złożyć do 2 lutego 2015 r. Do 2 lutego należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze bilansowej metody rozliczania różnic kursowych (zobacz)
Zamknij

A A A
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014, strona 3
Dział: Aktualności i sygnały
Autor: Renata Ficner

Składki od ekwiwalentu

Osobie, z którą w styczniu br. rozwiązaliśmy umowę o pracę, na początku lutego br. wypłacimy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy od jego wartości powinniśmy naliczyć składki ZUS?

TAK. Pomimo że wypłata ekwiwalentu za urlop nastąpi po ustaniu zatrudnienia, świadczenie to jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Przychód taki jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek ZUS, chyba że został z niego wyłączony. Świadczenie w postaci ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie jest jednak zwolnione z oskładkowania. Należy je zatem uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS, nawet wówczas, gdy zostało wypłacone po ustaniu zatrudnienia. W konsekwencji od wartości wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy naliczyć i odprowadzić składki społeczne oraz składkę zdrowotną.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60


 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60